Specificatie schoolkosten 2014-2015

Specificatie algemene vrijwillige ouderbijdrage

Specificatie algemene vrijwillige ouderbijdrage

 

 

Ongevallen verzekering

 € 1,25

Culturele activiteiten: aanschaf cultuurkaart

 € 12,00

Bijdrage onkosten stage 3e leerjaar (administratiekosten,  stagetoneel, stagemappen e.d.)

 € 5,00

Beroepenvoorlichting decanaat

 € 3,50

Ouderraad

 € 3,00

Leerlingenraad

 € 1,00

Sint en kerst

 € 5,00

Disco

 € 2,00

Activiteiten evaluatieweken

 € 12,50

Printkosten leerlingen (50 kopieën per leerling)

 € 5,00

Overige uitgaven onderbouw/bovenbouw (zie specificatie)

 € 14,75

Totaal

 € 65,00

 

Onder de uitgaven Activiteiten Evaluatieweken vallen de kosten voor o.a.:

* culturele activiteiten

* sportactiviteiten

* excursies

* inhuren gastdocenten

* materiaalkosten voor diverse leerlingactiviteiten

* activiteiten in samenwerking met de bibliotheek Hoorn (o.a. leesfeest)

 

Onder de overige uitgaven onderbouw/bovenbouw voor onder,- en bovenbouw vallen de kosten voor o.a.:

* de informatievoorziening aan ouders

* uitnodigen gastdocenten bij o.a. de talentlijnen

* onvoorziene buitenlesactiviteiten

* contributie Zuiderzeemuseum Enkhuizen

* bijdrage aan onkosten bij Rondje Cultuur leerjaar 3

* bijdrage aan organisatiekosten Het Goede Doel

* bijdrage aan contributie School Magazine

 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Het spreekt echter voor zich, dat er minder uitgegeven kan worden indien de inkomsten lager zijn, en dat leerlingen van bepaalde voorzieningen geen gebruik kunnen maken, indien hiervoor niet betaald is.

 

De school vraagt ook een vrijwillige bijdrage voor bepaalde andere voorzieningen. Het betreft dan o.a. de huur van een locker (leerjaar 1 t/m 4), de borg van de sleutel voor de locker (uitsluitend in leerjaar 1 te betalen), de kennismakingdagen in leerjaar 1 en 3.

 

Werkkleding

De school staat voor levensecht betekenisvol onderwijs. Dit vindt u terug bij de aanschaf van de werkkleding bij bijvoorbeeld Multitechniek, Bouwen, Wonen&Vormgeven, het Vakcollege Techniek, de sportklassen, SDV.

Om onze leerlingen voor te bereiden op werken in het bedrijfsleven waar werknemers bij een bedrijf de voorgeschreven bedrijfskleding dragen, inclusief logo van het bedrijf, hechten wij grote waarde aan het dragen van dezelfde kleding met het logo van de school.

 

BTEC-certificaat Kunst, Vormgeven & Media

Deelname aan het internationaal erkende BTEC-certificaat Kunst, Vormgeven & Media Conform de instemming van onze Locatieraad, wordt er jaarlijks in leerjaar 1 een bedrag in rekening gebracht voor het programma Kunst, Vormgeven & Media. Deze kosten dekken voor een beperkt deel de uitgaven aan het instituut Edexcel in Londen. Het overige deel wordt betaald door de school. De bijdrage is vrijwillig. Indien het bedrag is voldaan komt de leerling na leerjaar 2 in aanmerking voor een internationaal erkend certificaat voor het BTEC-programma Kunst, Vormgeven&Media.

 

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen nemen in een herkenbaar d’Ampte T-shirt deel aan de lessen LO. De kleding gaat 2 jaar mee. Deze bijdrage is eveneens vrijwillig. De leerlingen van de sportklassen en SDV betalen eveneens een apart bedrag voor de sportkleding. Tot nu toe hebben alle ouders gekozen om het materiaal via de school aan te schaffen.

 

Specificatie totale kosten

Een specificatie van de kosten kunt u per leerjaar inzien. Klik daarvoor op het betreffende leerjaar in het linker scherm.

 

Reizen

In het 2e leerjaar MAVO wordt er een reis naar Keulen georganiseerd. Deelname is vrijwillig. De ouders van leerlingen die gestart zijn in het 1e leerjaar zijn hierover benaderd en hebben ingestemd met een spaarregeling.

 

In het 3e leerjaar wordt er een reis georganiseerd naar Londen en een survivalweek in België. Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig. De kosten voor de Londenreis bedragen +/- €300,00. De kosten voor de survivalweek bedragen +/- €190,00. Voor de thuisblijvers wordt er een alternatief programma georganiseerd. Voor deelname aan deze activiteiten ontvangt u een aparte brief. Na ontvangst kan de leerling zich opgeven voor deelname.

 

In het 4e leerjaar SDV hebben de leerlingen (bij voldoende belangstelling)de mogelijkheid deel te nemen aan een skireis. De kosten bedragen +/- €450,00. De skireis maakt onderdeel uit van het SDV-programma (meesterproef). Deelname is vrijwillig. De betaling wordt gespreid over 2 jaar. Leerjaar 3: +/- €200,00 en leerjaar 4 +/- €250,00). Over de skireis wordt u nog apart geïnformeerd. Indien een leerling niet deelneemt aan de skireis, dan volgt hij/zij een alternatief programma.

 

 

 

 

 

© 2011 Tabor College - Sitemap - Privacy beleid